TV COM

Kalendář

<květen 2024>
poútstčtsone
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email

Turnaje Krajských výběrů

Turnaj výběrů krajů

Turnaj výběrů krajů je závěrečný turnaj sezóny pro kategorii staršího žactva, pořádaný pravidelně každý rok koncem června. Turnaj se koná v roce, kdy se nepořádá Letní Olympiáda dětí a mládeže nebo pokud se házená Letní Olympiády dětí a mládeže neúčastní.

Turnaj je vrcholem pro kategorii staršího žactva, na který se krajské výběry připravují v rámci krajských tréninků a kempů po celý rok.

 

Rozpis turnaje 2019/2020

1.   Pořadatel turnaje

Pořadatelský kraj je určen dlouhodobě dle termínové tabulky pro pořádání mládežnických projektů viz tabulka:

 

V roce 2020 je pořadatelství přiděleno Jihomoravskému KSH turnaj chlapců a Plzeňskému KSH turnaj dívek.

 

 

2.   Termín a harmonogram

Termín turnaje v roce 2020 je stanoven od 18. 6. 2020 – do 21. 6. 2020.

Harmonogram: čtvrtek 18. 6. 2020 – příjezd účastníků, ubytování, schůzka trenérů krajských výběrů

                   pátek 19. 6. 2020 – utkání ve skupinách

                   sobota 20. 6. 2020 – utkání ve skupinách            

                   neděle 21. 6. 2020 – utkání o umístění, vyhlášení výsledků turnaje, odjezd účastníků

 

3.   Účastníci

Turnaje se účastní všechny krajské výběry. Pokud by se vyskytly důvody pro neúčast krajského výběru na turnaji, musí příslušný krajský svaz informovat manažera mládeže na email mladez@chf.cz nejpozději do konce ledna daného roku, kdy je turnaj pořádán.

Seznam krajů: Pražský SH (svaz házené), Středočeský KSH (krajský svaz házené), Plzeňský KSH, Ústecký KSH, Jihočeský KSH, KSH Vysočina, Královehradecký KSH, Pardubický KSH, Liberecký KSH, Jihomoravský KSH, Moravskoslezský KSH, Olomoucký KSH, Zlínský KSH, Karlovarský KSH.

 

4.   Kategorie a příslušnost kraje

Turnaj výběrů krajů je určen pro kategorii staršího žactva, tj. v roce 2020 se mohou účastnit hráči/ky ročník narození 2005-2006 a nejbližší nižší věková kategorie. Turnaje chlapců se účastní pouze chlapci a turnaje dívek se účastní pouze dívky.

Hráči a hráčky krajského výběru musí mít bydliště v příslušném kraji, který reprezentují.

 

5.   Hrací systém

Družstva jsou losem (los provádí komise mládeže) rozdělena do dvou skupin, kde se utkají systémem každý s každým. Dle umístění ve skupině hrají: první dvě družstva semifinále a následně dle výsledku semifinále o první, respektive třetí místo. Družstva umístěná ve skupině na třetím a dalším místě hrají o umístění – viz rozpis utkání.

O pořadí ve skupině rozhoduje dle pořadí – větší počet získaných bodů, větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání, větší rozdíl branek ze vzájemných utkán, los.

V utkáních o umístění při nerozhodném stavu po normální hrací době rozhodují 7m hody následujícím způsobem:

rozhodčí určí branku, na kterou se budou 7m hody střílet (podle umístění tribun, požadavků televize nebo losem); - rozhodčí vylosují družstvo, které střelbu zahájí; každé družstvo nominuje pro první sérii 5 hráčů, jejich čísla předá odpovědný vedoucí družstva delegátovi, resp. rozhodčím;  pořadí těchto 5 hráčů je libovolné a nehlásí se předem; těchto 5 hráčů střílí každý jednou, střídavě s hráči soupeře;  brankáře lze pro každý hod libovolně měnit z hráčů oprávněných ke hře; pokud je o výsledku rozhodnuto dříve, než po dokončení páté dvojice 7m hodů, rozhodčí utkání ukončí a dále se ve střelbě nepokračuje; je-li skóre po první sérii 7m hodů vyrovnané, pokračuje se v další (ch) sérii (ích) vždy v opačném pořadí družstev; družstva vždy znovu nominují 5 hráčů, kteří mohou a nemusí být stejní jako v předchozí sérii; ve druhé a případně v další sérii pak ale rozhoduje skóre po každém kole 7m hodů – jakmile jedno z družstev v 6. nebo dalším kole střelby dá gól a druhé nepromění, utkání končí; při provádění 7m hodu mohou být na dané polovině hřiště pouze rozhodčí, střílející hráč a brankář; hráči vyloučení nebo diskvalifikovaní v okamžiku skončení hrací doby utkání se nesmí střelby zúčastnit; případné nesportovní chování během procedury střelby 7m hodů se trestá přímou diskvalifikací.

Hrací čas je stanoven 2 x 18 minut (změny hracího času je možná dle možností kraje, změnu musí schválit komise mládeže).

 

6.   Rozpis turnaje

Rozpis turnaje může být upraven dle možností zajištění jednotlivých krajů. Rozpis schvaluje komise mládeže. Doporučený rozpis turnaje: Odkaz na rozpis

 

7.   Pravidla

Hraje se podle pravidel házené IHF, dalších platných směrnic ČSH (včetně zákazu kombinované obrany)

Za kombinovanou obranu se považuje, když jeden nebo více útočníků (ne však všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů.  Povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti.

V případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

Příklady kombinovaného obranného systému 1 + 5 a 2 + 4 

 

 

Krajským výběrům je doporučeno řídit se metodikou ČSH pro kategorii staršího žactva vydanou 17.9.2019.

 

Úpravy pravidel:

4:1 (počet hráčů): V utkáních turnaje krajských výběrů mohou družstva nastoupit s nejvýše 16 hráči.

4:11: Na základě rozhodnutí orgánů ČSH se v turnaji krajských výběrů neuplatňuje pravidlo

4:11, druhý a třetí odstavec, o omezení pro hráče, který byl ošetřován na hrací ploše.

Pravidlo o time-outu družstva (team time-out): Každé družstvo má 1 time-out družstva (TTO) v délce jedné minuty během řádné hrací doby utkání.

Po udělení druhé přímé diskvalifikace na tomto turnaji má hráč automaticky zastavenou závodní činnost na 1 následující utkání v turnaji!

 

8.   Doprava, ubytování, strava

Doprava: dopravu si jednotlivé krajské svazy zajištují a hradí samostatně.

Ubytování: ubytování na postelích (např. internát, ubytovna) zajišťuje pořadatelský krajský svaz a hradí ČSH.

Strava: snídaně, obědy, večeře zajišťuje pořadatelský krajský svaz, stravu si hradí jednotlivé účastnické krajské svazy samostatně.

 

9.   Povinnosti pořádajícího kraje

Pořadatelský krajský svaz, nejpozději do konce listopadu předchozího roku, než se turnaj pořádá, stanoví a nahlásí na email mladez@chf.cz zodpovědnou osobu za pořádání turnaje. Komunikace mezi účastnickými krajskými svazy bude vedena právě s určenou osobou. Ze strany ČSH je určený pro komunikaci v tomto projektu Manažer mládeže.

Pořadatelský KS zajistí odpovídající halu/haly, pořadatele, zapisovatele, časoměřiče, zdravotní službu, ve spolupráci s komisí rozhodčích rozhodčí. Tyto náklady budou hrazeny ČSH.

Dále pro účastnické týmy zajistí odpovídající ubytování a stravu. Pokud by ubytování, stravování a haly byly ve větších vzdálenostech od sebe, zajistí dopravu mezi nimi.

Pořadatelský KS zajistí ve spolupráci s ČSH propagaci turnaje v regionu. Turnaj může být součástí větší sportovní akce (utkání národních družstev, semináře trenérů, rozhodčích atd.)

Pokud to bude možné, zajistí pořadatelský kraj doprovodný program pro účastnické týmy.

 

10.    Povinnosti účastníků

Účastnické kraje si zajistí na turnaj vlastní dopravu.

Nejpozději tři týdny před zahájením turnaje tj. do 28. 5. 2020 zašlou účastnické kraje soupisky (16 hráčů/ek a realizační tým – trenér a vedoucí družstva) na email mladez@chf.cz a na email odpovědné osobě za turnaj v daném kraji.

Turnaj chlapců:

Jihomoravský KSH - Ing. Antonín Levíček, tel.: 602 518 444, email: info@gralmoravia.eu

Turnaj dívek:

Plzeňský KSH - Jan Šmrha, tel.: 722 463 380, email: honza.smrha@volny.cz

Odkaz na formulář soupisky.

Vedoucí krajských výběrů musí mít před prvním utkáním vyplněný turnajový zápis – odkaz na zápis zde.

11.    Povinnost ČSH

ČSH (manažer mládeže) ve spolupráci s pořadatelským krajem stanoví rozpočet a dohlédne na řádné vyúčtování akce.

ČSH (manažer mládeže) zajistí poháry a medaile a dopraví pořadateli turnaje.